مجلس شورای اسلامی در سال 1387 با اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به مدت پنج سال موافقت نمود و این قانون در تاریخ 1387/02/31 به تصویب رسید. پس از گذشت پنج سال، قانون مذکور برای یک سال دیگر تمدید شد و پس از آن، در سال ۱۳۹۴ لایحه جدید سازمان مدیریت بحران کشور به مجلس ارسال شد و سرانجام قانون مدیریت بحران کشور در تاریخ 1398/05/07 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی نامه شماره 68739 مورخ 1398/06/04 توسط رئیس محترم جمهور وقت به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ گردید. به دنبال ابلاغ قانون مذکور مسئولیت تدوین کلیه لوایح، آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب‌نامه‌های قانون مزبور با هماهنگی سازمان‌های اجرایی مربوطه طی ابلاغیه شماره 124089 مورخ 1398/06/25 سازمان مدیریت بحران کشور به پژوهشکده سوانح طبیعی واگذار گردید. بر اساس این حکم، تهیه و تدوین اسناد، برنامه ها و دستورالعمل های قانون شامل سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور، برنامه های ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی و دستورالعملها و آیین نامه های موردنیاز مندرج در قانون در دستور کار پژوهشکده سوانح طبیعی قرار گرفت. پیرو این ابلاغیه، دبیرخانه تدوین لوایح، آیین نامه ها و تصویب نامه های اجرایی قانون مدیریت بحران کشور در پژوهشکده سوانح طبیعی شکل گرفت و جهت تدوین هر یک از اسناد نیز اقدام به تشکیل کمیته‌های تخصصی گردید. در راستای بهره مندی حداکثری از ظرفیت علمی کشور بالغ بر 350 نفر از اساتید در حوزه های تخصصی مرتبط در دانشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی و علمی کشور و نمایندگان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) قانون مذکور در تهیه و تدوین اسناد مذکور مشارکت فعال داشته اند و پس تدوین و سیر مراحل قانونی فرایند تصویب در شورای عالی مدیریت بحران و یا هیأت وزیران، این اسناد برای اجرا ابلاغ گردیده است.

نام سند
عبارت جستجو